Forskningsprojekt finansierade med externa medel (alfabetisk ordning)

 • Marina Dahlquist: ”Film i upplysningens tjänst: hälsa och aktivism i USA 1910-1930” (VR 2011-2013)
 • Joel Frykholm: ”George Kleine and the Transformation of American Cinema (VR 2010-13/Jan Olsson)
 • John Fullerton: ”Det pittoreskas traditioner i Mexiko, 1840-1925. Litografier, fotografier, stereobilder, film” (VR 2008-2010)
 • Anu Koivunen: ”Moving Experiences: Affective Turns in Cinema and Media Studies” (VR 2010-2012)
 • Anu Koivunen: ”Vulnerability: Rethinking Representation, Politics and Materialism”, innefattande delprojekt ”Sårbarhet, Skam och Stolthet: känslopolitik i nya berättelser om sverigefinnar” (VR 2012-2015)
 • Trond Lundemo: ”Tid minne och representation: ett forskningsprogram om historiemedvetandets förändringar” (RJ 2009-/Hans Ruin)
 • Trond Lundemo: ”Albert Kahn’s ’Archives of the Planet’ and the technicla inscription of life forms” (The Archive in Motion project/Ina Blom, NB & NF, 2011-2014)
 • Trond Lundemo, ” Montage as the Production of the Past”, i forskningskollegiet ”History - The Production of the Past", (Bauhaus-Universität Weimar, IKKM /Lorenz Engell, Berhard Siegert, 2013-2014)
 • Johanna Lundström Gondouin: ”Globala mödrar. Om den svenska mediebilden av internationellt surrogatmödraskap och internationell adoption” (VR 2013-2015)
 • Jakob Nilsson: "Modern essäfilm som kognitiv kartläggning av globaliserade strukturer" (VR 2015-2017)
 • Jan Olsson (Joel Frykholm/Pelle Snickars): ”Från krass business till omhuldat kulturarv: globala medier, lokala nischstrategier samt kulturella förhandlingar” (VR 2010-2013)
 • Jan Olsson: ”Re-Inscribing Transnational and Local Cultural Discourses in American Cinema Historiography. INSPIRE: Illinois-Sweden Program for Educational and Research Exchange” (vårterminen 2013)
 • Ingrid Ryberg: ”Feministiskfilmkultur i Norden under 1970- och 1980-talen” (Ahlström-Terserus 2013-2014)
 • Ingrid Ryberg: ”Queera rörliga bilder” (VR 2013-2015)
 • Soila, Tytti: ”Virtual Encounters: Films Stars Across Europe” (European Social Fund, 2011)
 • Malin Wahlberg: “Filmen som vapen och vittnesmål: Vietnamrörelsen, televisionen och dokumentärfilmens sanningsanspråk” (VR 2012-2014)

 

Postdoktorala projekt förlagda till Filmvetenskapen

 • Doron Galili: ”The Emergence of Television and the Modern Mediascape, 1878-1939” (2012-2014)
 • Laura Horak: ”Cinema’s Oscar Wilde: Mauritz Stiller and the Production of Modern Sexuality” (2012-2014)
 • Katariina Kyrölä: ”Shapes of Feeling: Rethinking Body Image and Affective Spectatorship through Feminist Ethnography” (2011-2013)
 • Mariah Larsson: ”Sexualitet och svensk film efter 1965” (forskarassistentur 2010-2013?)
 • Anna Rogers: ”Sofia Coppola”, ”Independent film” (2012-2014)

 

Övriga pågående projekt inom ramen för forskning inom tjänsten

 • Jan Holmberg, Maaret Koskinen, Astrid Söderbergh Widding: ”Ingmar Bergmans samlade skrifter 2013-2018”
 • Maaret Koskinen och Mariah Larsson: ”Nationellt, transnationellt, postnationellt? Svensk spelfilm i brytningstid”
 • Patrick Vonderau and Paul McDonald: ”Connected Viewing in Europe” (Carsey Wolf Center, University of California at Santa Barbara, 2011-2013)