Professor i filmvetenskap

Fil dr i filmvetenskap den 2 juni 1992, Stockholms universitet. ”Gränsbilder, Det dolda rummet hos Tarkovskij.

Astrid Söderbergh Widding är rektor för Stockholms universitet.

 

 

 

Publikationer (i urval)

Söderbergh Widding A (2012) ”Döden i vitögat: kriget genom kameran”, Döden i medierna: Våld, tröst, fascination, A Hirdman red, Stockholm: Carlsson

Söderbergh Widding A (2011) ”Same Old Pictures”, Making a Difference, Rethinking Humanism and the Humanities, Niklas Forsberg och Susanne Jansson red, Stockholm: Thales

Söderbergh Widding A, Lars Gustaf Andersson & John Sundholm (2010) A History of Swedish Experimental Film Culture – From Early Animation to Video Art, Stockholm: KB / London: John Libbey, 2010

Pågående forskning

Focusing Kopparmärra. A Study of Practical Terms in Filmmaking (Vetenskapsrådet). Projektledare Göran du Rees, Göteborgs universitet. 

Övrigt: Rektor Stockholms universitet

Kontakt

Telefon: 08-16 22 71
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Bloms hus,
Universitetsv. 16
106 91 Stockholm