Professor i Filmvetenskap For English version, click here

Disputerade den 18 oktober 2003, Åbo Universitet, Media Studies, Performative Histories, Foundational Fictions. Gender and Sexuality in Niskavuori Films. Studia Fennica Historica. Finnish Literature Society, Helsinki.

Publikationer (i urval)

“Force of Affects, Weight of Histories in Love is a Treasure (2002)”. In: Bettina Papenburg and Marta Zarzycka, eds. Carnal Aesthetics: Transgressive Body Imagery and Feminist Politics, Edited by (London: I.B. Tauris 2013), 89-101.”Talking Heads, Imagined Communities: Steam of Life andthe Affective Politics of Intimate Documentary” – Journal of Scandinavian Cinema 2:2 (2012), 97-112."Party Apps and Other Citizenship Calls”. In: Pelle Snickars & Patrick Vonderau, eds. Moving Data. The iPhone and My Media (Columbia University Press 2012), 223-237.

“The Popular’ Revisited: From Theory to Meta-Theory” (with Mikko Lehtonen), in: Bjurström, Erling et al (eds), Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, 25-34. Free access: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2%3A496579

"Kun henkilökohtainen ei ollut poliittista" (When personal was not political) In: Kirsti Lempiäinen, Taru Leppänen and Susanna Paasonen (eds.) Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa. (Turku: UTUkirjat, 2012), 185-209.

Pågående forskning

I mitt pågående forskningsprojekt ”Moving Experiences: Affective Turns in Cinema and Media Studies” (VR 2010-2012) studerar jag medieringen av känslor: hur emotioner blir kulturellt konstruerade, hur känslor handlar om tid, minne och historia och hur ’att bli berörd’ handlar om tidens och betydelsens tyngd, om upprepning, inramning och berättelser. Som ett led i detta begreppshistoriska och -analytiska projekt analyseras den ”intimisering” som medielandskapet ofta påstås genomgå eller ha genomgått den senaste tiden. I stället för att nöja sig med den allmänna tesen undersöker projektet det intima tilltalet som en estetik: skapandet av intima offentligheter och sanningsregimer samt formandet av våra sätt att förhålla oss till och ’känna med’ medierade verkligheter. Genom ett urval av tevedramer, fiktiva filmer, personliga dokumentärer samt gallerifilmer från 1960-talet till idag undersöker projektet det intima även som diskurs om sexualitet, genus och nära relationer.

I ett nytt projekt fortsätter jag studera känslopolitik i berättelser om sverigefinnar i finska och svenska medier från 1960-talet till idag. Projektet Politics of Shame and Pride: Mediating Migration between Finland and Sweden, 1960s-2010s finaniseras av Vetenskapsrådet (2012-2015) som en del av mitt projekt Vulnerability: Rethinking Representation, Politics and Materialism (VR 2012-2015).

Mina övriga forskningsintressen inkluderar film- och tv-historia, nationell film, genus, sexualitet och klass, minnespolitik, kulturellt medborgarskap, medialisering av politisk offentlighet.

Publikationer:

“An Affective Turn? Reimagining the subject of feminist theory”. In: Marianne Liljeström & Susanna Paasonen (eds) Disturbing Differences: Working with Affect in Feminist Readings (London: Routledge 2010)

“Yes We Can? The Promises of Affect for Queer Scholarship”, Lambda Nordica Vol 15 Nos. 3-4 (2010), 40-64.

 “Confessions of a Free Woman: telling feminist stories in postfeminist media culture”, Journal of Aesthetics & Culture, Vol. 1, 2009 DOI: 10.3402/jac.v1i0.4644

“Do you remember Monrépos?: Melancholia, Modernity and Working-Class Masculinity in The Man Without a Past (Aki Kaurismäki 2002)” in Claire Thomsen (ed.) Northern Constellations.New Readings in Nordic Cinema. London, Norvik Press 2006, 133-148.

Kontakt

Tel: +46(0)8-674 7614
Epost: anu.koivunen@ims.su.se