Ämnet filmvetenskap ger kritiska redskap för att såväl i historiskt som samtida perspektiv analysera rörliga bilder på humanvetenskaplig och kulturteoretisk grund. Disciplinen är tvärvetenskaplig, intermedial och pluralistisk i både historiografiskt och teoretiskt hänseende.

Ämnet filmvetenskap växte fram under 70-talet i ett institutionellt samarbete med ämnet teatervetenskap vid Stockholms universitet. Sedan 1995 är filmvetenskap en egen institution vid Stockholms universitet och inrymd i Filmhuset. Här finns unika förutsättningar för att bedriva forskning och undervisning genom närheten till Svenska Filminstitutets filmarkiv, biografer – inklusive Cinematekets visningar – och forskningsbibliotek. Det senare drivs i samverkan med Stockholms universitetsbibliotek. Filmhuset erbjuder forskare, lärare och studenter en stimulerande studie- och forskningsmiljö. Institutionen ligger även inom promenadavstånd till Statens ljud och bildarkiv och TV-arkivet.

Idag arbetar ett trettiotal lärare och forskare vid enheten för Filmvetenskap, och varje termin antas över 200 studenter på alla nivåer från grundkurs till forskarutbildning. Ett stort antal doktorsavhandlingar har lagts fram i ämnet filmvetenskap under de senare åren och institutionens forskare är framgångsrika i att förvärva externa forskningsmedel. Stockholms universitet har landets enda renodlat filmvetenskapliga enhet, ett av den humanistiska fakultetens profilämnen 2007, med en verksamhet i paritet med ledande internationella utbildningar. Enheten för Filmvetenskap bedriver också aktivt internationellt samarbete, bland annat i form av student- och lärarutbyte inom ramen för Nordplus och Erasmus.

Forskningens accenter skiftar över tid. För närvarande är enhetens forskare verksamma inom områden som tidig film och filmkultur, genusvetenskaplig forskning, medieteknologi, samt kreatörsforskning, särskilt Ingmar Bergmans konstnärliga gärning.