Walt Disney gammal film på rulle Foto: Michael Erhardsson © 2011 Mostphotos
Walt Disney gammal film på rulle Foto: Michael Erhardsson © 2011 Mostphotos
 
– Vi tar nytt grepp om barnfilmen nästa år för att höja både kvalitet, kunskap och status, säger Filminstitutets vd Anna Serner. 
 
Den nya rekryteringen sker samtidigt som Filminstitutet rekryterar en projektledartjänst om filmkunnighet. Dessa två nyckelpersoner, tillsammans med övriga som redan arbetar med barn/unga på Filminstitutet, ska se över både strategi och budget.
 
Rekryteringarna kommer att påbörjas i början av nästa år.