AVHANDLINGSPROJEKT

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag kroppsligt åskådarskap i förhållande till queer, feministisk och lesbisk pornografi. Syftet är att nå en fördjupad, situerad och kontextualiserad förståelse av åskådarprocesser i spänningsfältet mellan film, kropp, tid och plats. Genom etnografiskt fältarbete, närläsning av filmer samt historisering av samtida queer, feministisk och lesbisk porrfilmskultur lyfter jag fram hur tidens, platsens, kroppens och filmens komplexitet samverkar i filmupplevelsen. Kroppsligt åskådarskap förstås utifrån affektteori, psykoanalytisk teori och fenomenologi. Avhandlingens fältarbete innehåller fallstudier från Berlin och Stockholm och kretsar i synnerhet kring den svenska feministiska porrfilmsantologin Dirty Diaries (2009) där jag själv deltog som regissör till kortfilmen Phonefuck.

INTRESSEOMRÅDEN

Genus och sexualitet i film och media; Queera, feministiska och lesbiska filmkulturer; Porrstudier; Produktionsstuder; Publikstudier; Åskådarskap; Kroppslighet.

HANDLEDARE:

Anu Koivunen (Filmvetenskapliga institutionen, SU)
Fanny Ambjörnsson (Centrum för genusstudier, SU)

Publikationer:

”Maximizing visibility.” Film International, Volume 6, Issue 6, 2008.
”Maximierte Sichtbarkeit. Visuelle Strategien in feministischer und lesbischer Pornografie.” Montage A/V 18/2/2009.

Kontakt:

telefon: 08-674 76 22

ingrid.ryberg@mail.film.su.se