Filmvetenskap

Enheten för filmvetenskap

Filmvetenskap studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner från tidig film till dagens multimediala landskap. Vi är en av Europas största enheter inom filmvetenskap, och ett av de ledande forskningsområdena inom humaniora vid Stockholms universitet.

Koskinen om "Bergman – Ett år, ett liv"

AUDIO: Imorgon den 14 juli 2018 skulle regissören Ingmar Bergman fyllt 100 år. Och idag är det premiär för en ny dokumentärfilm om honom, "BERGMAN – Ett år, ett liv". Hör Maaret Koskinens, professor emeritus i filmvetenskap, Stockholms universitet, samtal med dokumentärens regissör Jane Magnusson i P1-Morgon Sveriges Radio.

Louise Wallenberg/Maaret Koskinen Foto: Okänd resp. Orasis Mia Åkerman 2012 Stockholms universitet

Svenska Bergmanexperter medverkade i rysk tv

De två Bergmankännarna Louise Wallenberg och Maaret Koskinen från Stockholms universitet medverkade nyligen i ett ryskt kulturprogram med anledning av Bergmanåret.

Viktigt

Alla studenter! Institutionen för Mediestudier byter läroplattform till hösten

Från och med höstterminen 2018 så kommer alla kurser på IMS (Filmvetenskap, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap och Modevetenskap) att använda SU's nya läroplattform - Athena - för sina kurswebbar. Tidigare har eget Intranät och Mondo använts, men dessa avvecklas.

Ingrid Stigsdotter och Louise Wallenberg Foto: Svante Emanuelli © 2018

”Kvinnors filmberättande är lika viktigt som mäns”

— Filmbranschen är fortsatt en mansdominerad bransch och vi hoppas att vår studie - i förlängningen - också kan komma att bidra till att branschen blir mer jämlik, säger forskaren Louise Wallenberg, som ingår i ett nytt forskningsprojekt vid Stockholms universitet som kommer att studera kvinnors insatser i svensk filmhistoria.

Filmthumb

Viktig information för dig som vill söka till Kandidatkurs i Filmvetenskap 30 hp

Såsom det är formulerat i kursplanen kan även studenter som har 30 hp från avslutad Filmvetenskap I samt Filmvetenskap II söka kursen.

CREDIT
Charles Joseph Travies de Villiers / Bridgeman Art Library / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only

Nyfiken på kulturjournalistik?

Vi ger igen i höst en kurs på 15 hp med inriktning mot kulturkritik och kulturjournalistik. Föreläsningar och praktiska övningar med lärare i ämnet och yrkesverksamma gästföreläsare.

Terminsstart Ht18

Kalendariet

studinfo

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

justnu
Kurslitteratur
Scheman för kurser på JMK
Mondo orange puff
Bibliotek ny puff

Studentrådet Filmvetenskap

SUFVSPuff