)

Alumnpresentation om praktik och arbete på Finansdepartementet

Möt alumnen Julia som läst MKV och gjort praktik och nu arbetar som strategisk kommunikatör på Finansdepartementet. Fredag 12:00 i Sal 1, JMK.