Institutionen för mediestudier - IMS

Välkommen till IMS!

Vid institutionen för mediestudier erbjuder vi ämnesutbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning, och tar varje år emot ett stort antal utländska studenter till våra engelskspråkiga kurser eller program. Institutionens forskare och lärare bedriver forskning om medier, samhälle och kultur ur olika vetenskapliga perspektiv.

Saskia Sassen Photo: Private

CXL: The JMK Higher Seminar with Professor Saskia Sassen has been cancelled

Unfortunately we have been forced to cancel the JMK Higher Seminar with Professor Saskia Sassen on Thursday 21 Nov. We are sorry for the inconvenience.

Röda gardiner på biograf. Foto: Viktor Thaut © Mostphotos

På fredag invigs miljöfilmsfestivalen Crosscuts i Stockholm

Den 22–24 november slår Bio Rio åter upp dörrarna för Stockholms första miljöhumanistiska festival för text och film. Genom ​dokumentärfilmer, poesiuppläsning och samtal mellan ledande forskare, filmare och aktivister utforskas den brytpunkt där vi nu befinner oss, i en tid präglad av politisk ovisshet, globalisering och klimatkriser.

Crosscuts

Crosscuts Internationella Filmfestival | 22-24 Nov | Stockholm

Välkommen till Stockholms första miljöhumanistiska festival för text och film Crosscuts som går av stapeln den 22 – 24 november på Bio Rio. Hedersgäster på årets festival är filmskaparen och författaren Trinh T Minh-ha samt stadsforskaren och sociologen Saskia Sassen.

Jin Sangtae performs with computer hard drives as instruments. Photo: Jin Sangtae

Media Matter | International Conference

Welcome to the international conference in Cinema Studies: Media Matter: Media-Archaeological Research and Artistic Practice between November 27-29 at Filmhuset, Stockholm.

Early morning in Stockholm with the City Hall in the background. Photo: Instamatic © Mostphotos

Cultural Journalism: Its Global, Democratic and Transformative Dimensions | International Symposium

CALL FOR PAPERS for the International Symposium "Cultural Journalism: Its Global, Democratic and Transformative Dimensions" on February 13-14, 2020, at Stockholm University, SWEDEN.

Astrid Sampe Foto: Okänd, troligen NK

Två kvinnliga textilikoner porträtteras i ny skriftserie | Boksläpp 29 oktober

Den nyskapande textilpionjären Elsa Gullberg och den internationellt erkända nytänkaren Astrid Sampe som båda var verksamma under 1900-talet porträtteras i två nya böcker som ingår i professor Klas Nybergs, Stockholms universitet, nya skriftserie Studier i textil- och modevetenskap.

Blir vi mindre ensamma när vi är uppkopplade? Foto: Kentoh © Mostphotos

VIDEO: Hur påverkas våra hjärnor av det digitala livet?

Hur påverkas vi av att leva våra liv på sociala medier? Blir vi mindre ensamma när vi är uppkopplade eller är det tvärtom? Och vad gör det digitala livet med vår syn på oss själva och världen?

Möt våra forskare och doktorander

Våren 2020
JMK-biblioteket
Terminsstart HT19
JMK Leading Research Environment
Athena

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Mitt-su-se-puffbild
Mondo-puffbild