Filmvetenskap VT 2017
Den 29 december 2016 kommer ett välkomstmail att skickas ut till dig som är antagen. Mailet skickas till den e-postadress som du angav när du sökte kursen på www.antagning.se. För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig om inget annat anges. I välkomstmailet finns all information som du behöver inför webbregistreringen. 

För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt Universitetskort. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför vårterminsstarten 2017 i  Studiehandbok FILM VT17 (468 Kb) .

Webbregistrering
Webbregistreringen för vårterminen 2017 är öppen från den 29 december 2016 till den 8 januari 2017 och du webbregistrerar dig  minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig senast den 8 januari, tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats.
 

Student med funktionsnedsättning 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror din situation och är till för att underlätta dina studier. Ansök om stöd så fort du blivit registrerad. Läs mer här

 
Tidsplan inför terminsstarten
·         29/12: Välkomstmail skickas ut till antagna och berörda reserver
·         29/12 - 8/1: Webbregistrering för alla kurser
·         9/1: Reservantagning startar
·         9/1-13/1: Hantering av ev. dispens pga. "Villkor" till Filmvetenskap II och Kandidatkurs
·         16/1Vårterminen startar
Checklista och  information om terminsstarten och studierna VT 2017 - Klicka här Checklist and info Spring semester 17 in English Here      

Grundnivå/Basic Level First Cycle

Litteratur Schema Registrering-information
Filmvetenskap I30 hp
GK1 Kursbeskrivning
 GK1VT17 (137 Kb)
GK2 Kursbeskrivning
 GK2VT17 (242 Kb)
GK3 Kursbeskrivning
 GK3VT17 (243 Kb)
GK4 Kursbeskrivning
Litteratur Schema Webb- Registrering

Filmvetenskap II, 30 hp
GK5 Kursbeskrivning
 GK5VT17 (146 Kb)
GK6 Kursbeskrivning
 GK6VT17 (157 Kb)
GK7 Kursbeskrivning
 GK7VT17 (386 Kb)
GK8 Kursbeskrivning

Litteratur Schema Webb-Registrering
Filmvetenskap - kandidatkurs, 30 hp
Kursbeskrivning
 FVKK1VT17 (148 Kb)
Litteratur Schema Webb-Registrering

FV1027 Svensk Film och TV-kultur/Swedish Film and Television Culture, 15 hp (Course taught in English)
Course Outline

 FV1027VT17 (153 Kb)

Literature Schema Webb-Registrering
       
FV1016 Rörliga bilder i genusperspektiv/Moving Images and Gender 15 hp (Course taught in English)
Course Outline

 FV1016VT17 (128 Kb)
Literature Schema Webb-Registrering

FV1017 Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media/Postcolonial Perspectives on Audiovisual Media 15 hp (Course taught in English)
Course Outline

 FV1017VT17 (264 Kb)

Litteratur Schema Webb-Registrering
FV1024 Iscensättngar: rörlig bild, design, kostym 7.5hp, (kvällskurs)
Kursbeskrivning

 FV1024VT17 (58 Kb)
Litteratur Schema Webb-Registrering
Avancerad nivå/Advanced level Second Cycle      
FV7307 Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier/Ingmar Bergman Revisited: Art, Media and Intermediality, 7.5hp (Course taught in English)
Course outline

 FV7307VT17 (134 Kb)
Literature Schema Webb-Registrering

FV7013 Filmupplevelse: teorier och tillämpningar/Film Experience: Theories and Approaches, 7.5hp (Course taught in English)
Course Outline

 FV7013VT17 (145 Kb)

Literature Schema Webb-Registrering

FV7316 Fältstudie i filmvetenskap/Field Studies in Cinema Studies, 15 hp (Course taught in English)

Litteratur Schema Int. Coordinator
FV7190 "Master Thesis" Filmvetenskap - masterkurs/Cinema Studies- Master's Degree Thesis, 30 hp (Course taught in English)   Schema Webb-Registrering
Program      

Master's Programme in Cinema Studies, 120 hp (engelska) Masterprogram i Filmvetenskap, 120hp