Här hittar du schemat till din kurs. Schemat visas online i universitets schemaprogram TimeEdit. Du kan själv göra egna sökningar i schemat, prenumerera på schemat, spara som pdf och skriva ut det.
 
Detaljschema med läshänvisningar hittar du på din kurssajt på MONDO - inloggning med universitetskonto krävs

Grundnivå

Schema
Filmvetenskap I30 hp Schema
Filmvetenskap II, 30 hp Schema
Filmvetenskap - kandidatkurs, 30 hp Schema

FV1027 Svensk Film och TV-kultur/Swedish Film and Television Culture, 15 hp (Course taught in English)

Schedule
   
FV1016 Rörliga bilder i genusperspektiv/Moving Images and Gender 15 hp (Course taught in English) Schedule
FV1017 Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media/Postcolonial Perspectives on Audiovisual Media 15 hp (Course taught in English) Schedule
FV1024 Iscensättngar: rörlig bild, design, kostym 7.5hp, (kvällskurs) Schema
Avancerad nivå  
FV7307 Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier/Ingmar Bergman Revisited: Art, Media and Intermediality, 7.5hp (Course taught in English) Schedule

FV7013 Filmupplevelse: teorier och tillämpningar/Film Experience: Theories and Approaches, 7.5hp (Course taught in English)

Schedule

FV7316 Fältstudie i filmvetenskap/Field Studies in Cinema Studies, 15 hp (Course taught in English)

Schedule
FV7190 "Master Thesis" Filmvetenskap - masterkurs/Cinema Studies- Master's Degree Thesis, 30 hp (Course taught in English) Schedule