För dig som redan har en obetald praktikplats

Sidas resestipendium ska främja intresset för utvecklingsfrågor bland yngre akademiker. Stipendiet riktar sig till studenter och nyutexaminerade från högskolor som har blivit antagna till obetalad praktik, företrädesvis inom FN och EU.

Mer information om Sidas resestipendium hittar du på studera.nu. Resestipendiet handläggs av Internationella programkontoret.

För dig som söker en betald eller obetald praktikplats

Europeiska Unionen utlyser vid sina olika organ en mängd betalda praktikplatser för sökanden med minst kandidatexamen. Studenter utan examen kan söka obetalda platser löpande. Notera att du inte kan få Erasmus+ stipendier för praktik vid EU:s organ undantaget politiska partiers kanslin vid EU-parlamentet.

Mer information om hur och när du söker finns på www.studera.nu 

FN erbjuder också en mängd praktikplatser inom sina olika organ. Läs mer på UN Careers