Erasmus+ praktik kan vara poänggivande eller icke-poänggivande och genomföras före eller efter examen. Poänggivande praktik genomförs inom ramen för en praktikkurs som tillåter praktik i utlandet. Icke-poänggivande praktik kan genomföras under eller inom ett år efter genomförd utbildning och omnämns i Diploma Supplement. Under 2016 är alla utresande studenter försäkrade genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. 

Hur går jag tillväga för att söka praktikplats?

  1. Läs noga om Erasmus+ praktik här. Alla blanketter du behöver finns för nedladdning på sidan. 
  2. Hitta din praktikplats på egen hand genom kontakter eller på sidan erasmusintern
  3. Tala om för praktikplatsen att du är försäkrad (gäller endast under 2016!) och att praktiken kommer att nämnas i ditt Diploma Supplement eller i ditt transcript om det gäller poänggivande praktik. 
  4. När du och praktikplatsen kommit överens om perioden (min 2 månader) kontaktar du berörd koordinator på IMS för att skriva Training Agreement
  5. Training Agreement måste vara inkommet senast 6 veckor före din praktik startar. 

Länkar

Kammarkollegiet - försäkring Student UT

Learning Agreement for Traineeship