Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

Livsstil_009_ED.jpg

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Som student vid Stockholms universitet och Institutionen för mediestudier har du möjlighet att studera eller praktisera runt om i hela världen.

Dra utomlands och arbeta med examensarbetet

MFS18


Nu är nästa utlysning av Minor Field Studies (MFS) öppen för anmälan. Utlysningen pågår mellan 9 januari – 5 februari 2018. Det kommer hållas två informationsmöten i Ekosalen, Studenthuset (Frescati):
·         Fredag 12/1 kl. 9.00 – 10.00
·         Onsdag 17/1 kl. 12.00 – 13.00
OBS: Anmälan krävs - länk

Vad är MFS? 
Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden. Det innebär att man under minst 8 sammanhängande veckor befinner sig i ett utvecklingsland där man samlar in underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats... Läs mer
 

Minor Field Studies (MFS)

Ghana © Åsa Secher 2011

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. MFS-stipendium kan tilldelas studenter inom alla institutionens ämnesområden.

Kontaktuppgifter

Internationell utbyte IMS
Internationell koordinator
Joakim Hellberg
Kontakt & besökstider

Internationellt utbyte SU
Mer information om utbyten vid Stockholms Universitet