Centrum för Modevetenskap bjuder in våra tidigare studenter till ett nätverk och för att vi är nyfikna på i vilken riktning som deras studier i Modevetenskap har tagit dem sedan de studerade hos oss.

Syftet med alumninätverket är att erbjuda tidigare studenter ett utökat nätverk och regelbunden information om aktuell forskning och utbildning samt inbjudningar till våra öppna föreläsningar.

Vi anordna återkommande träffar där alumner får ta del av spännande presentationer och träffa andra alumner och forskare.

Som alumn blir studenter också att vara en del av Stockholms universitets alumninätverk som är ett nätverk för alla tidigare studenter vid Stockholms universitet.

Om du är intresserad, skicka ett mail till Mia Ekstrand, mia.ekstrand@ims.su.se, och berätta vad du gör nu. Du blir då inbjuden till Centrum för Modevetenskaps egen alumnigrupp och kommer få ta del av uppbyggnaden av vårt nätverk inom universitetet och i näringslivet.

På denna sida kan du läsa mer om Stockholms universitets alumninätverk: https://www.alumn.su.se/public/start/start.asp
 

Hur långt vill du nå?

Bläddra i inspirationsbroschyren gjord av SU samverkan
 

Alumnevent

Läs mer on inspirationseventet som arrangerades på Centrum för modevetenskap den 21 maj 2015.

Läs mer om alumnkvällen som arrangerades på Centrum för Modevetenskap den 3 oktober 2013.