Filmvetenskap


SONY PICTURES CLASSICS / WANSELIUS, BENGT/ Album / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only

Program

Kurser

Kulturkritik och kulturjournalistik 15 hp

Credit
Charles Joseph Travies de Villiers / Bridgeman Art Library / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only

I höst ger vi en ny kurs i samarbete mellan Filmvetenskap och Journalistik inom IMS. Den vänder sig både till redan yrkesverksamma kulturjournalister men även dig som är intresserad av kulturkritik och kulturjournalistik. Kursen erbjuder föreläsningar om kulturkritikens historia och teorier samt praktiska moment där du får skriva texter inom kulturjournalistik. Du undervisas av lärare och forskare inom området och vi kommer även ha yrkesverksamma gästföreläsare.

Christian Rossipal

"Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

schema, litteratur och kursbeskrivningar

Kontakt

Studentexpeditionen

Mattias Johannesson
Telefon: 08 – 674 76 27
E-post: studentinfo@mail.film.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Henrik Schröder
Telefon: 08 – 674 76 28 
E-post: studievagledare@mail.film.su.se

Scheman för kurser på JMK
Mondo-puffbild