Samverkan

IMS samverkan med det omgivande samhället

JMK-dagen

Institutionen för mediestudier delar med sig av sin kunskap från forskningen både i den dagliga undervisningen och till det omgivande samhället utanför universitetets väggar. Våra forskare lämnar ofta bidrag i samhällsdebatten och anlitas av media för sin expertis inom sina respektive forskningsområden.

Hitta oss även på följande ställen

Kontakt för samverkan

Prefekt

John Sundholm
john.sundholm@ims.su.se
Tel. +46 (0)8-16 11 30

Allmänna föreläsningar (JMK)

Nils Funcke och Eveline Grassman

Alumnverksamhet (IMS)

Birgitta Fiedler
alumni@ims.su.se 
birgitta.fiedler@ims.su.se
Tel. +46 (0)8-16 44 28 

Samverka med oss