Allmänhet

Allmänhet

Här nedan listas kommande evenemang och föreläsningar som är öppna för allmänheten. Mer information om vad som är på gång vid institutionen finns i kalendariet: events.ims.su.se och i vår mobilapp.

Kontakt för samverkan

Prefekt

John Sundholm
john.sundholm@ims.su.se
Tel. +46 (0)8-16 11 30

Allmänna föreläsningar (JMK)

Nils Funcke och Eveline Grassman

Alumnverksamhet (IMS)

Birgitta Fiedler
alumni@ims.su.se 
birgitta.fiedler@ims.su.se
Tel. +46 (0)8-16 44 28 

Samverka med oss