Läs mer om programmet här.

Anmälan till programmet kommer enbart att vara öppen under den internationella sökomgången som nu är öppen och som stänger den 15 januari 2013. Detta gäller ALLA studenter: nationella som internationella. Det kommer INTE att vara möjligt att söka till programmet vid det ”vanliga” nationella tillfället som stänger den 15 april 2013.