Syftet med uppgraderingen är att förbättra sökfunktionen och ge bättre stöd för att presentera information från personalkatalogen.

Läs mer: http://driftinfo.it.su.se/2012/12/14/planerat-underhall-for-universitetets-webbpubliceringsverktyg-2013-01-08/

In English:

On Tuesday January 8, 2013 the University’s content management system Polopoly will be down due to maintenance work. During the upgrade there may be some short disturbances to the University web site http://www.su.se.

Read more: http://driftinfo.it.su.se/2012/12/14/planerat-underhall-for-universitetets-webbpubliceringsverktyg-2013-01-08/