Foto: Jens Mohr © Hallwylska museet
Foto: Jens Mohr © Hallwylska museet
 

Som uppföljning på det framgångsrika forskningsseminariet 2008 kan vi nu återigen bjuda in till ett endagsseminarium för nordiska forskare och doktorander från skilda akademiska discipliner och designrelaterade arbetsfält, inom vilka modevetenskaplig forskning bedrivs. Läs mer om The 2nd Nordic Research Workshop in Fashion Studies.