Internt

Pulitzer-belönad journalist blir hedersdoktor

När Stockholms universitet nyligen utsåg årets hedersdoktorer för 2017 för att de på "ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning" återfanns Humanistiska fakultetens kandidat Susan Faludi, Pulitzer-belönade journalist och författare, bland pristagarna.

Stöd för medarbetare och studenter

Många är i behov av att prata om det som hänt på Drottninggatan. Här hittar du som är medarbetare och student på Stockholms universitet information om vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Anja Hirdman Foto: Anna-Karin Landin

Nya lokala samverkanskoordinatorer

– Jag är universitetslektor vid IMS och en av de lokala samverkanskoordinatorerna vid humanistiska fakulteten, säger docent Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier.

Du och din arbetsplats - info till dig som anställd

I häftet "Du och din arbetsplats" hittar du en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet med allmänna bestämmelser, anställningsformer, arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt, försäkringar och pension.

IMS Forskningsdatabas

Kom ihåg att uppdatera din profil i institutionens egen Forskningsdatabas. Du loggar som alltid in här och kan alltid kasta ett öga på hjälpguiden om du behöver. Glöm inte att samtidigt registrera dina publikationer i det  Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA som är ett helt annat system. 

Nya idéer för tillträde till högskolan

Den 19 april äger halvdagskonferensen "Nya idéer för tillträde till högskolan”, i regi av Arbetsgruppen för breddad rekrytering, rum vid Stockholms universitet.

Ny lärplattform ersätter Mondo

Sedan 2007 finns Mondo som universitetets centralt erbjudna lärplattform. Mondo fokuserar på pedagogiska, snarare än på studieadministrativa funktioner och används av ungefär hälften av universitetets studenter. Utöver Mondo används ett antal andra systemlösningar på några institutioner.

Studieadministrativ kalender
Stöd vid kris - kontakt och checklistor

Program och kurser

Till utbildningskatalogen