FM i Filmvetenskap från Stockholms universitet. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

AVHANDLINGSPROJEKT

Filmens ekonomiska historia i Sydostasien (1895-1930)
Avhandlingen analyserar hur film användes för att sprida kultur och öka handel. Vidare diskuteras handelsvägar, visningsmönster samt distributörer, med fokus på filmhandeln mellan de nordiska länderna och Sydostasien.

INTRESSEOMRÅDEN

Filmhistoria, ekonomisk historia, internationell handel, Asien, arkiv, kolonialism och postkolonialism.

HANDLEDARE:

Professor John Fullerton

Publikationer

Nadi Tofighian, ”José Nepomuceno and the creation of a Filipino national consciousness”, Film History, Volume 20, Number 1, 2008 (Bloomington: John Libbey Publishing and Indiana University Press, 2008).

KONTAKT

nadi.tofighian@mail.film.su.se
08-6747625