Som student vid Stockholms universitet bör du snarast skaffa dig ett s.k. Universitetskort. På sikt kommer detta att ersätta många av de kortsystem som finns just nu på universitetet, så att du bara behöver hålla reda på ett kort för att få tillgång till en mängd användbara funktioner.

Än så länge används Universitetskortet bara som bibliotekskort vid Stockholms universitetsbibliotek (SUB) och via detta kan du läsa och ladda ner e-tidskrifter, e-artiklar och e-böcker på SUB:s hemsida samt reservera och låna om böcker.

För att få ett Universitetskort måste du vara registrerad på en kurs. Kortet hämtas på avdelningen för IT-support, rum 201, plan 2, hus B, Campus Frescati. Läs mer …