Utbytesstudier
Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samarbetar med en rad filmvetenskapliga institutioner runtom i Europa genom ett s k Erasmusavtal. Det innebär att våra studenter kostnadsfritt kan läsa en del av sin utbildning på ett av våra utbytesuniversitet.

Behörighetskrav
För att kunna ansöka om studentutbyte måste du uppfylla vissa krav. Du måste ha minst 60 hp från Stockholms universitet vid ansökningstillfället och ha slutfört Filmvetenskap I (60 hp) vid utresetillfället. Du måste också vara registrerad och ha pågående studier vid Stockholms universitet. Vidare ska du ha tillräckliga kunskaper för att följa undervisning på landets språk.

Urvalskriterier
Om flera studenter konkurrerar om utbyte vid samma universitet gäller följande urvalskriterier:
• Tidigare studieresultat vid Stockholms universitet.
• Syfte med utbytesstudierna samt kopplingen mellan tilltänkta utbytesstudier och examen/arbetsliv.
• Företräde ges till studenter som tidigare inte beviljats utbytesplats.
• Arbete med Studentkårens fadderverksamhet för inkommande utbytesstudenter eller annat internationellt engagemang vid Stockholms universitet betraktas som meriterande.

Ansökan och antagning
Ansökan om studentutbyte görs till institutionens internationella koordinator. Deadline för ansökan är 15 mars (inför höstterminen) och 15 september (inför vårterminen).
I ansökan ska följande handlingar ingå:
• ”Application for Exchange Studies Within the Erasmus Lifelong Learning Programme, Department of Cinema Studies”. Ladda ner här.
• Letter of Motivation, skrivet på det språk som talas i landet du söker utbytesstudier i. Ca 1 A4, personligt hållet, om varför du vill studera vid just det sökta universitetet och syftet med dina utbytesstudier.
• Learning Agreement, där det framgår vilka kurser du planerar att läsa på utbytesuniversitetet. Dessa val går att justera senare. Ifylles i samråd med studievägledaren. Blanketten hittar du på SU:s hemsida.

Mer information
Det är mycket att tänka på innan du bestämmer dig för att ansöka om utbytesstudier! På SU:s hemsida finns en hel del information om avtal, regler och rutiner för utbytesstudier. Här kan du bl a läsa om Erasmusstipendier, CSN-regler, försäkringar och s k STARS-rapporter. Här finns också en rad praktiska tips för dig som funderar på att plugga utomlands.
Du bör förstås också ta reda på så mycket som möjligt om våra samarbetsuniversitet innan du bestämmer dig för att ansöka om utbyte. Länkar till samtliga universitet finner du nedan.

Våra samarbetsuniversitet
Just nu finns möjlighet att studera på utbyte vid följande universitet:
• Københavns Universitet, Institut for Film- og Medievidenskap, Köpenhamn, Danmark
• Ruhr-Universität Bochum, Institut für Medienwissenschaft, Bochum, Tyskland
• Università Degi Studi di Udine, Foreign Languages and Literatures, Udine, Italien
• Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanien
• Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, Paris, Frankrike
• Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederländerna
• University of Lódz, Lódz, Polen
• Universität der Künste, Berlin, Tyskland
• Universität Trier, Trier, Tyskland