Att visa 35 mm-film i biograf för studenter är dyrt; institutionen betalar både biografhyra till Svenska filminstitutet och filmhyra till filmbolagen. Därför tar vi ut en mindre avgift av studenterna för filmvisningarna. På kandidat-, magister- och masterkurs täcker avgiften även tryckning av uppsats.

Filmvetenskap I, termin 1: 400 kr
Filmvetenskap I, termin 2: 400 kr
Kandidat-, magister-, och masterkurs: 200 kr
Fristående kurser om 15 hp: 200 kr

Filmavgiften betalas i första hand via bank, post eller internetbank. I samband med registrering visar du ett kvitto på att avgiften är betald. Följande uppgifter ska anges vid betalning via bank, post eller internetbank:

Betalningsmottagare: Stockholms universitet
Plusgiro: 15657-0
Meddelande: 110; 10100; 33413

Filmvetenskap I, termin 1: 400 kr
Filmvetenskap I, termin 2: 400 kr
Kandidat-, magister-, och masterkurs: 200 kr
Fristående kurser om 15 hp: 200 kr

Filmavgiften kan betalas med kort eller via bank, post eller internetbank. Väljer du det senare alternativet är det viktigt att du i samband med registreringen kan visa ett kvitto på att avgiften är betald. Följande uppgifter ska anges vid betalning via bank, post eller internetbank:

Betalningsmottagare: Stockholms universitet
Plusgiro: 15657-0
Meddelande: 110; 10100; 33413